Вести

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОДРШКА ЗА ГРАЂАНЕ У ОПШТИНИ ЖАГУБИЦА

Пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Жагубица“ реализован је у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – SWISS PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).У оквиру Пројекта оформљена је саветодавна служба у Општинској управи општине Жагубица за пружање бесплатне правне подршке са циљем да омогући ефикаснији приступ правима под једнаким условима за све грађане и грађанке.Током имплементације пројекта у периоду од октобра 2019. до априла 2021. године више од 650 лица обратило се Саветодавној служби за помоћ. Најчешћа помоћ пружана је из области правног саветовања и општих правних информација; помоћ при писању захтева и молби Општинском већу општине Жагубица; пријава грађана на порталу еУправе за вакцинацију и помоћ државе од 100 евра због COVID 19; али и у вези других правних ствари попут уговора, овлашћења, дописа, поднесака и слично.
Предраг Ивковић, заменик председника општине, нагласио је да, захваљујући Влади Швајцарске, Влади Републике Србије и локалној самоуправи општине Жагубица који су омогућили реализацију овог пројекта, знатно је унапређена доступност бесплатне саветодавне подршке за све грађане у општини Жагубица, а нарочито из рањивих друштвених група. „Пружање бесплатне правне подршке наставиће се и након реализације овог пројекта кроз примену Законa о бесплатној правној помоћи, а Општина Жагубица наставиће да финансира рад ангажованог дипломираног правника из сопствених средстава. “. – истакао је Предраг Ивковић