Вести

ПОТПИСАН УГОВОР СА АМБАСАДОРОМ РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ У СРБИЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА "ВЕЋЕ ШАНСЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА УГОСТИТЕЉСКОГ СМЕРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЖАГУБИЦИ

У Београду, дана 26.07.2022. године у Амбасади Републике Пољске у Београду, Директор Техничке школе Жагубица, Господин Душан Милосављевић, је са Амбасадором Републике Пољске у Србији, потписао уговор о реализацији Пројекта "Веће шансе за образовање и стручно оспособљавање ученика угоститејлског смера Техничке школе у Жагубици".

Пројекат се реализује у склопу Програма Пољске развојне помоћи у 2022. години, а на основу јавног конкурса који је расписала Амбасада Републике Пољске у Београду.

Предрачунска вредност пројекта је 44.640 ЕУР, од чега су средства Пољске развојне помоћи у износу од 24.550 ЕУР, а средства из других извора финансирања, односно средства Општине Жагубица и Техничке школе Жагубица у износу од 20.090 ЕУР.

У оквиру пројекта набавиће се и монтирати нова термичка и кухињска опрема радних површина, кухињски апарати, уређаји, алати, прибор и посуђе за школски ресторан у Жагубици.
Такође ће се набавити неопходна наставна средства за потребе школског ресторана и реализовати радови на побољшању енергетске ефикасности објекта ресторана.

У току реализације пројекта спровешће се и промотивне активности, где су планиране две студијске посете, и то представника Техничке школе и Општине Жагубица, сродној средњој струковној школи и партнерском и пријатељском Граду Пјотрков Трибуналски у Пољској, као и представника средње школе и Града Пјотрков Трибуналски, Општини Жагубица и Техничкој школи Жагубица.

На крају реализације пројекта планирана је и завршна конференција у Жагубици, где ће се, уз присуство драгих гостију из Амбасаде Републике Пољске у Београду и представника пријатељског и партнерског града Пјотрков Трибуналски и средње сродне школе из Пјотркова Трибуналског из Пољске, свечано промовисати резултати пројекта и донатори.