Вести

ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Захваљујући свом географском положају, као и изузетним природним потенцијалима, општина Жагубица настоји да изађе из групе неразвијених општина и све своје ресурсе стави у функцију развоја туризма ,а уједно и у развој саме заједнице. Бројни су разлози због којих се општина Жагубица, па и само Хомоље, нису нашли на мети инвеститора. На срећу становника општине, па и будућих инвеститора, дошло је до, пре свега, препознавања, од стране Владе Републике Србије, једне изузетне еколошке средине, такорећи нетакнуте природе, у коју треба улагати и да би се, управо због већ наведених разлога које нам је природа несебично подарила, уложене инвестиције вишеструко исплатиле. Тако је дошло до успешне сарадње између локалне самоуправе и Владе Србије, која претходних година даје веома видљиве резултате.
Према речима директора Туристичке органитације Жагубица мр Владана Лазића, најпре је излечена вишедеценијска рак рана, а то је путна инфраструктура, без које би сваки наредни план било излишно и поменути. Уз већ потпуно реконструисану путну инфраструктуру, као и привођење земљишта намени, затим регулисања имовинских односа, као и реализацију бројних пројеката, од којих су неки у реализацији, а поједини капитални у плану, створили су се сви предуслови да општина Жагубица постане веома интересантна за саме инвеститоре. Најозбиљније се приступило стратешком планирању локалног одрживог развоја, који треба да омогући што већу искоришћеност и један одговорнији приступ свим потенцијалима којима располаже општина Жагубица. Тако се и дошло до ангажовања свих субјеката у општини, а на добробит целе локалне заједнице. На тај начин се одговара на захтеве грађана, који се највише односе на побољшање квалитета живота и економског јачања. Тренутно, најактуелније питање се односи на израду и реализацију просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине, Бељаница,Црни врх и јужни обронци Хомољских планина. То би уједно било и стратешко питање привредног и социјалног развоја овог дела Србије. Овај развој би се базирао на развоју туристичке инфраструктуре и ресурса, интегрисању подручја у шире туристичке просторе, као и презентацији и одрживом коришћењу природних и културних вредности, уз њихову интеграцију у јединствену туристичку понуду овог подручја и ширег туристичког простора.