Месни одбори

MO: БЛИЗНАК
Адреса:
БЛИЗНАК
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: КРУПАЈА
Адреса:
КРУПАЈА
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: МИЛАНОВАЦ
Адреса:
МИЛАТОВАЦ
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: СИГЕ
Адреса:
СИГЕ
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: КРЕПОЉИН
Адреса:
КРЕПОЉИН
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: РИБАРЕ
Адреса:
РИБАРЕ
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: ИЗВАРИЦА
Адреса:
ИЗВАРИЦА
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: СУВИ ДО
Адреса:
СУВИ ДО
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: ОСАНИЦА
Адреса:
ОСАНИЦА
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: ЈОШАНИЦА
Адреса:
ЈОШАНИЦА
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: ВУКОВАЦ
Адреса:
ВУКОВАЦ
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: МИЛАТОВАЦ
Адреса:
МИЛАТОВАЦ
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: СЕЛИШТЕ
Адреса:
СЕЛИШТЕ
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: ЛАЗНИЦА
Адреса:
Лазница
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h
MO: ЖАГУБИЦА
Адреса:
ЖАГУБИЦА
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 08 - 15 h