Одборничка група

МЛАДИЦА БЛАГОЈЕВИЋ из Лазнице
МЛАДИЦА
БЛАГОЈЕВИЋ
Датум рођења :
11.02.1962
БОРИС ГОЧИЋ из Селишта
БОРИС
ГОЧИЋ
Датум рођења :
17.12.1991
МИЛОВАН ЗДРАВКОВИЋ из Близнака
МИЛОВАН
ЗДРАВКОВИЋ
Датум рођења :
14.09.1955
МАРИНА ИЛИЋ из Сига
МАРИНА
ИЛИЋ
Датум рођења :
29.01.1986
ИВАНА КНЕЖИЦА из Осанице
ИВАНА
КНЕЖИЦА
Датум рођења :
12.01.1989
Тамара
Марић
Датум рођења :
02.07.1996
ЉИЉАНА МАРКОВИЋ из Жагубице
ЉИЉАНА
МАРКОВИЋ
Датум рођења :
05.01.1959
ВЕЛИМИР МИЈАЈЛОВИЋ из Милановца
ВЕЛИМИР
МИЈАЈЛОВИЋ
Датум рођења :
25.09.1956
БОЈАНА МИЉКОВИЋ  из Жагубице
БОЈАНА
МИЉКОВИЋ
Датум рођења :
31.10.1962
Љубиша Микуљевић из Лазнице
ЉУБИША
МИКУЉЕВИЋ
Датум рођења :
03.02.1952

Pages